PHÓNG SỰ

Phóng sự: Chung tay phòng chống dịch bệnh

31/03/2020

http://la34.com.vn/media/TRUYENHINH/CHUYENDE/ps-chung%20tay%20chong%20covid.mp4

Phóng sự: Chung tay bảo vệ nguồn nước

24/03/2020

http://la34.com.vn/media/TRUYENHINH/CHUYENDE/ps-chungtaybaovenguonnuoc.mp4

Phóng sự: Lưu ý khi sản xuất vụ lúa hè thu

24/03/2020

http://la34.com.vn/media/TRUYENHINH/CHUYENDE/ps-luu%20y%20khi%20sx%20lua%20he%20thu.mp4

Phóng sự: Phòng bệnh covid-19 hiểu đúng về cách ly

17/03/2020

http://la34.com.vn/media/TRUYENHINH/CHUYENDE/ps-hieu%20dung%20ve%20cach%20ly.mp4

Phóng sự: lưu ý khi sản xuất vụ lúa hè thu

17/03/2020

http://la34.com.vn/media/TRUYENHINH/CHUYENDE/ps-sxluahethu.mp4

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn