Thứ Hai, 15/07/2024 00:06 (GMT +7)

Hội nghị Đối thoại chính sách cấp cao “Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, phát thải thấp”

Thứ 3, 30/11/2021 | 15:40:00 [GMT +7] A  A

Sáng 30/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Đối thoại chính sách cấp cao về Chuyển đổi sang hệ thống lương thực thực phẩm xanh, giảm phát thải. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì. PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An.

PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm chủ trì tại điểm cầu tỉnh Long An.

Đây là sự kiện mở đầu trong chuỗi sự kiện Đối thoại chính sách và truyền thông về phát triển nông nghiệp xanh, carbon thấp và bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện nhằm định hướng tầm nhìn của ngành nông nghiệp đến năm 2050 theo hướng phát triển xanh, carbon thấp và bền vững.

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra 3 mục tiêu quan trọng là giảm phát thải, xanh hóa các ngành kinh tế và xanh hóa lối sống, thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp, hàng hóa hiệu quả bền vững, ít phát thải theo hướng kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp xanh. Xây dựng và phát triển nông thôn mới theo hướng xanh với các mô hình làng sinh thái, làng thông minh thích ứng với khí hậu. Phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, được thiết kế xoay quanh 3 trụ cột: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Chuyển từ tư duy địa phương sang tư duy toàn cầu; từng bước hướng tới các “giá trị xanh” được tạo nên từ “chuyển đổi xanh, tiêu dùng xanh, kinh tế xanh”…

Tại hội nghị, các chuyên gia đã tập trung thảo luận một số nội dung như: nông nghiệp Việt Nam – những thách thức và cơ hội; kinh nghiệm của toàn cầu về chuyển đổi nông nghiệp xanh, phát thải thấp; thách thức đối với chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam sang phát thải thấp trong bối cảnh quốc tế; vai trò của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy nông nghiệp xanh – bài học chính cho Việt Nam; hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với nông nghiệp Việt Nam…

Quế Quyên – Xuân Quốc

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu