Thứ Hai, 17/06/2024 19:30 (GMT +7)

Long An đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 9%/năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:45:20 [GMT +7] A  A

Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 9%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Long An đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 9%/năm

Để tạo tiền đề phát triển, Long An xác định quy hoạch luôn đi trước một bước, đây sẽ là cơ sở huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư. Long An là địa phương đứng thứ 3 cả nước về quy hoạch đất công nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có 34 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích hơn 9.200 hecta; 44 cụm công nghiệp, diện tích hơn 2.180 hecta; khoảng 700 ha đất sạch, đã hoàn chỉnh hạ tầng sẵn sàng tiếp nhận đầu tư.

Mục tiêu đến năm 2030 sẽ thành lập thêm 17 khu công nghiệp, diện tích hơn 3.180 hecta và 28 cụm công nghiệp, diện tích hơn 1.800 hecta. Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh hình thành Khu kinh tế Long An, diện tích hơn 12.900 hecta tại huyện Cần Giuộc và Cần Đước, trở thành động lực tăng trưởng mới theo hướng hệ sinh thái công nghệ cao, đổi mới sáng tạo./.

Thanh Thủy – Vĩnh Hưng

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu