Thứ Hai, 17/06/2024 20:40 (GMT +7)

Thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:12:08 [GMT +7] A  A

THÔNG BÁO
Thông báo Kết quả Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng. Sau đây, chúng tôi xin trích giới thiệu Thông báo kết quả Hội nghị. Mời quý vị cùng theo dõi!

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được kết luận và chỉ đạo tại hội nghị
  1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I năm 2024

Về lĩnh vực kinh tế

Tình hình kinh tế trong quý I năm 2024 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực; đạt kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) ước quý I năm 2024 đạt 4,83%, đây là mức tăng trưởng tích cực, cao nhất so với cùng kỳ 3 năm gần đây. Với mức tăng trưởng này, tỉnh Long An đứng thứ 6/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 Sản xuất nông nghiệp, tỉnh tăng cường và chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn, chưa xảy ra thiệt hại trên cây trồng, vật nuôi. Các cây trồng chủ lực của tỉnh phát triển khá tốt, sản lượng lúa tăng và nông dân có lãi. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 được tích cực triển khai. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong quý I/2024, công nhận thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 131/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 81,4%, 161 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

 Công nghiệp, xây dựng, phát triển ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 4,33% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,92%. Công tác xúc tiến, thu hút, hỗ trợ đầu tư được quan tâm thực hiện.

+ Đầu tư trong nước: Lũy kế từ đầu năm, thành lập mới 503 doanh nghiệp, tổng vốn 6.985 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 39% số doanh nghiệp và tăng 67% số vốn đăng ký. Cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 08 dự án trong nước, tăng 02 dự án so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký mới là 2.306 tỷ đồng, giảm 11.011 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.213 dự án trong nước với số vốn đăng ký 300.566 tỷ đồng.

+ Đầu tư nước ngoài: Lũy kế từ đầu năm, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án, tăng 04 dự án so với cùng kỳ; vốn đầu tư cấp mới 166 triệu USD, giảm 13,42 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.282 dự án FDI, vốn 11.175,9 triệu USD; trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư 4.213 triệu USD.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: Được tập trung chỉ đạo, tỉ lệ giải ngân trong quý I/2024 đạt khá, đến ngày 27/3/2024 đã giải ngân 1.519,962 tỷ đồng, đạt 19,62% kế hoạch.

Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt 24.561 tỷ đồng, tăng 12,77% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD (tăng 18,5%), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,14 tỷ USD (tăng 14,52%). Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trực tuyến được đẩy mạnh.

 Tài chính - tín dụng: Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm; tổng thu ngân sách nhà nước là 8.639,4 tỷ đồng, đạt 40,6% dự toán tỉnh giao, tăng hơn 1,6 lần so với cùng kỳ. Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện hiệu quả . Hoạt động của các tổ chức tín dụng ổn định.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Công tác phòng, chống dịch bệnh được giám sát, kiểm soát chặt chẽ; chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với các tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh. An toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết được đảm bảo; y tế cơ sở được tăng cường, góp phần phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Mạng lưới trường lớp tiếp tục được mở rộng, phát triển theo định hướng chất lượng cao, nhất là vùng kinh tế trọng điểm; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị ngày càng đi vào thực chất, thiết thực.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh, nội chính tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả; công tác tuyển và giao quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp, chất lượng cao; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được thực hiện tốt, đã chủ động xử lý kịp thời các vụ, việc phát sinh, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới.

        Hoạt động của hệ thống chính trị

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện nghị quyết cấp ủy năm 2024 gắn với đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, tổ chức tốt các hoạt động thiết thực mừng Đảng - mừng Xuân trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng và Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật” mang lại hiệu quả và tạo sức lan tỏa cao.

Hội đồng nhân dân các cấp chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp.

Ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024. Tập trung rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ tồn đọng; quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2024 gắn với tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2024 của từng tổ chức.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 trong quý I còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục:

Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) ước quý I năm 2024 đạt 4,83%, là mức tăng trưởng tích cực, tuy nhiên vẫn thấp hơn bình quân cả nước (ước đạt 5,66%) và chưa đạt như kỳ vọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) và quy mô nền kinh tế có xu hướng tăng chậm và giảm tốc so với các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Số vốn đăng ký của doanh nghiệp trong nước và FDI giảm so cùng kỳ và số dự án đi vào hoạt động, số vốn thực hiện đạt dưới 50% số đăng ký. Tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm (như: Đường tỉnh ĐT. 830E, Đường tỉnh ĐT.827E...) chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác bồi thường, tái định cư và giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, tuy nhiên chưa chủ động nguồn lực và thực hiện đầu tư các khu tái định cư, dẫn đến các tiến độ các dự án còn chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy còn chậm so với yêu cầu. Hiệu quả hoạt động một số cơ sở y tế chưa được phát huy đúng mức.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy còn chậm, chưa sâu sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn: Bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có những nguyên nhân chủ quan như: Một số nơi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành chưa chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; vai trò tham mưu, phối hợp của một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế, thiếu sự chủ động, chặt chẽ, còn tâm lý e dè, sợ sai; tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thái độ và trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu có mặt còn hạn chế, còn đùn đẩy né tránh công việc; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của một số cấp ủy, người đứng đầu đôi lúc chưa sâu sát, quyết liệt, chậm phát hiện, chấn chỉnh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đại biểu dự hội nghị

  1. Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024

Trong lĩnh vực kinh tế

Khẩn trương đôn đốc khắc phục dứt điểm các nội dung tồn tại, hạn chế, sau Thông báo kết luận giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 58, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với định hướng cốt lõi là hình thành “3 vùng - 1 trung tâm - 2 hành lang và 6 trục”. Tập trung xây dựng Đề án đánh giá kinh tế tỉnh Long An trong giai đoạn 2000 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế tỉnh Long An tầm nhìn 2030 - 2050; tiếp tục huy động hiệu quả mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 03 chương trình đột phá, 03 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các dự án lớn;  phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP như kế hoạch và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 đã đề ra (8 - 8,5%); tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 12% so với năm 2023. Tập trung mọi nguồn lực đảm bảo người dân Long An có đủ nước sạch sinh hoạt trong mùa khô. Chỉ đạo chặt chẽ tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất thắng lợi vụ lúa Đông Xuân 2023/2024; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đề ra. Triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2024. Tập trung lãnh đạo hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo Nghị quyết số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm “Về xác định tiền thuê đất bổ sung, tiếp nhận đầu tư do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết đối với khu - cụm công nghiệp và xác định tiền sử dụng đất của loại đất trước khi chuyển mục đích của thời gian sử dụng đất còn lại”; xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

 Lĩnh vực văn hóa - xã hội

 Tiếp tục tăng cường kiểm soát, xử lý tốt các dịch bệnh nguy hiểm phát sinh, không để lây lan; nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cơ sở; quản lý chặt chẽ các hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh. Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức - văn nghệ sĩ; thúc đẩy chuyển đổi số, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng nhằm chào mừng đại hội các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Xây dựng, ban hành các chính sách và  Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư các công trình nhà ở, giáo dục, giải trí cho công nhân; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội phát sinh do lao động nhập cư.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2024, gắn với quán triệt, cụ thể hóa Chương trình số 51, ngày 07/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên rà soát, củng cố, bổ sung các phương án xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và phòng, chống cháy, nổ; thực hiện tốt công tác tiếp dân; đối thoại trực tiếp với công dân và doanh nghiệp, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, bức xúc theo quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền; tiếp tục khắc phục hiệu quả một số tồn tại, hạn chế, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương theo kế hoạch. Tiếp tục duy trì, tăng cường các hoạt động đối ngoại; thực hiện tốt các phương án bảo vệ biên giới; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, bảo đảm thế chủ động trong bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trên tuyến biên giới.

 Hoạt động của hệ thống chính trị

 Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, chặt chẽ, toàn diện và quyết liệt; tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của cấp ủy năm 2024; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề 2024 của tỉnh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các quy định của Đảng về nêu gương. Tập trung lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục theo dõi, lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tăng cường, đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

 Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mặt công tác. Tập trung giám sát các lĩnh vực trọng tâm, bức xúc, việc thực hiện các chỉ tiêu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giám sát theo nội dung, chương trình đề ra; tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An”.

Ủy ban nhân dân các cấp tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy, Hội đồng nhân dân và các chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; nâng cao tinh thần, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. 

 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chủ đề công tác dân vận năm 2024 “Công tác dân vận trong tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh”.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo các cấp tổ chức Đại hội cơ sở và chuẩn bị tổ chức đại hội cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo tiến độ.

        Với truyền thống 57 năm Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967-17/9/2024), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Long An tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2024 , đồng thời tiếp tục ra sức đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024  với phương châm: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, đột phá” để xây dựng tỉnh Long An ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng là một trong những tỉnh đi đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu