Sáng 2/3, Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đã có chuyến thăm Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Hàng trăm người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm để chào đón Nhật hoàng Akihito. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại Văn Miếu, Nhật hoàng và hoàng hậu sẽ gặp gỡ với các cựu sinh viên Việt Nam từg học tập lại Nhật Bản.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)