Báo cáo kết quả hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng khóa XI

Đã đăng vào 08/01/2016 lúc 0:00

Chiều nay 8.1.2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ nhằm báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  và quán triệt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh – Hoàng Đình Cán chủ trì và trực tiếp báo cáo tại hội nghị.

8-1 trien khai nq 13~01

Ảnh: Hùng Anh

Theo chương trình làm việc toàn khóa, hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI diễn ra từ ngày 14 – 21.12.2015 nhằm thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội đảng bộ các cấp, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng cùng một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20 – 28.1.2016 tại Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20.1.2016, khai mạc chính thức vào ngày 21.1.2016.

Hội nghị giúp cán bộ, Đảng viên trong khối nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng đề ra trong Nghị quyết, kết luận lần này, qua đó vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân. Hội nghị còn quán triệt kế hoạch số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Thanh Thủy – Hùng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn