Đổi mới phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết

Đã đăng vào 20/07/2016 lúc 0:00

“Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là chủ đề cuộc hội thảo khoa học cấp quốc gia do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 20/7, tại Hà Nội.

Theo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học tại Hội thảo, Văn kiện Đại hội Đảng XII có rất nhiều điểm mới cần được nhận thức đầy đủ, được quán triệt sâu sắc để toàn dân, toàn quân thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn mới. Trong đó, đáng lưu ý là tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế tri thức. Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

doi moi phai dat loi ich quoc gia-dan toc len tren het hinh 0
Các đại biểu dự Hội thảo

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XII là sự kết tinh của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, tổ hợp nhiều nội dung sâu sắc, phong phú toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng…

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, đánh giá về 30 năm đổi mới, Đảng ta đã có sự đánh giá khách quan, làm rõ những bước chuyển quan trọng trong chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và những thành tựu giảm nghèo ấn tượng. Tuy nhiên, Đảng ta cũng rất thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm qua là quan trọng. Bởi chúng ta phải vượt qua rất nhiều thách thức, khó khăn để ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng hợp lý trong điều kiện các bất ổn toàn cầu, khu vực đang gia tăng về nhiều mặt.

“Cách tiếp cận như vậy để thấy rõ hơn các nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục giải quyết trong giai đoạn mới. Những kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới cùng với việc nhấn mạnh phải đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết là cơ sở để chúng ta tập trung mọi nỗ lực, các nguồn lực và xác định rõ phương thức phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả trong giai đoạn mới”- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung là rõ những nhận thức chung về kinh tế thị trường định hướng XHCN, các cách thức giải quyết quan hệ nhà nước-thị trường, lộ trình, giải pháp cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng; những giải pháp để phát triển có hiệu quả kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, vai trog quan trọng và giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tư nhân…

Các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp gắn kết giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ với xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời đưa ra các tiêu chí về tính tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam, các đặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học, giải pháp xây dựng con người và phát huy nhân tố con người…/.

Phạm Hòa/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn