Khắc phục tình trạng thông đồng trong đấu giá tài sản

Đã đăng vào 13/10/2015 lúc 0:00

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 42, chiều 12/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016; về việc cho phép đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ; Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đấu giá tài sản.

ttxvn_sinhhung151012

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Đấu giá tài sản, đa số các ý kiến cho rằng, việc ban hành Luật nhằm khắc phục tình trạng thông đồng, dìm giá trong các phiên đấu giá tài sản, tạo sự minh bạch trong quá trình đấu giá… Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đấu giá tài sản của Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với Tờ trình về sự cần thiết ban hành Luật Đấu giá tài sản nhằm góp phần hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản, khắc phục những bất cập tồn tại hiện nay và bảo đảm tính pháp lý đồng bộ với các luật có liên quan.

Việc ban hành Luật nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu về xã hội hóa và tính chuyên nghiệp hoạt động đấu giá tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Dự thảo luật có 8 chương, 77 điều bao gồm những quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc đấu giá tài sản; đấu giá viên; doanh nghiệp đấu giá tài sản; về trình tự, thủ tục đấu giá chung và trình tự, thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật phải bán thông qua đấu giá, về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; về xử lý vi phạm và quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản, cơ bản các ý kiến đồng tình với Tờ trình của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về sự cần thiết ban hành luật nhằm khắc phục tình trạng thông đồng, dìm giá trong các phiên đấu giá, tạo sự minh bạch trong quá trình đấu giá tài sản.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây dựng Luật Đấu giá tài sản nhằm tạo lập nguyên tắc, trình tự chung thống nhất cho việc đấu giá các loại tài sản, trừ một số loại tài sản không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật. Do Luật Đấu giá tài sản ban hành sau nên sẽ có sự khác biệt về trình tự, thủ tục giữa Luật Đấu giá tài sản và luật khác thì áp dụng quy định của Luật Đấu giá tài sản để bảo đảm tính thống nhất của pháp luật.

Về đấu giá viên, các ý kiến cho rằng, để bảo đảm tính khả thi về dài hạn, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định liên quan về cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá theo hướng bảo đảm việc xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động bổ trợ tư pháp như tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn