LA xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2016-2018

Đã đăng vào 19/04/2016 lúc 0:00

Năm 2015, VN lần đầu tiên có Nghị quyết về Chính phủ điện tử. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh LA cũng đã ban hành kế hoạch hành động với mục tiêu là đẩy mạnh ứng dụng  công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công, xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn 2016-2018.

Trong 3 năm 2016-2018, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đó, LA phấn đấu đến hết năm 2016, tỉnh có ít nhất 40 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3; đến hết năm 2017, có ít nhất 10% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3; đến hết năm 2018 có 20% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, một số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, UBND tỉnh cũng đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; Hoàn thiện cổng cung cấp dịch vụ công của tỉnh tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính và các nhiệm vụ giải pháp về nâng cao lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, bảo đảm chất lượng đường truyền…

Việc xây dựng chính phủ điện tử sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Đồng thời, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng./.

Duy Huệ – Đức Cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn