Ngày làm việc thứ 3, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Cho ý kiến vào việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Đã đăng vào 17/12/2015 lúc 0:00

Ngày 16-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận các dự thảo báo cáo trên. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, điều hành phiên họp.

Về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tại phiên khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở báo cáo tổng kết của các đảng bộ trực thuộc, bộ phận Thường trực Trung ương 4 đã chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết; tổ chức 4 hội nghị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM để lấy ý kiến góp ý của đại diện 42 tỉnh ủy, thành ủy và 31 cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, tiếp thu, chỉ đạo hoàn chỉnh để trình Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung tổng kết của báo cáo đã bám sát nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí Trung ương bằng kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo thực hiện công tác này trong nhiệm kỳ vừa qua, thảo luận, cho ý kiến đánh giá về tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ rõ những việc làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra. Đồng thời góp ý thêm về phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Quốc hội, Chính phủ những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các đồng chí Trung ương trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử trình Đại hội XII của Đảng. Trong đó, chú trọng bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

BẢO MINH- SGGPO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn