Ngày làm việc thứ 4, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Thảo luận chương trình, quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đã đăng vào 18/12/2015 lúc 0:00

Ngày 17-12, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 4.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường dưới sự điều hành của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị thảo luận về dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Hình ảnh Hội nghị BCHTW Đảng: Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng toàn quốc số 2

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục làm việc tại hội trường dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc tờ trình của Bộ Chính trị về thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XII của Đảng. Tiếp đó, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về các nội dung trên.

Phát biểu về một số nội dung trên tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban và cơ quan của Trung ương Đảng rà soát Quy chế làm việc của các kỳ Đại hội VII, VIII, IX, X, XI; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Bộ Chính trị ban hành (ở các kỳ Đại hội X và XI) và đánh giá việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đã được thực hiện tại đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử trình Trung ương xem xét, cho ý kiến để hoàn chỉnh trình Đại hội XII xem xét, quyết định.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, trên cơ sở nắm chắc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và thực tiễn chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử trình Đại hội XII của Đảng. Chú trọng bảo đảm thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng.

THÀNH NAM- SGGPO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn