Phỏng vấn tân Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Đã đăng vào 05/12/2015 lúc 0:00

Vừa được Đáp ứng yêu cầu mong muốn của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn, chính là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo UBND thành phố và cá nhân tôi.

Thủ đô Hà Nội có vị trí đặc biệt quan trọng đối với cả nước, là trung tâm đầu não chính trị – hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.  Thành phố Hà Nội vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 16, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cũng như bổ sung, hoàn thiện công tác nhân sự của nhiệm kỳ 2016-2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung.

Tiếp đó, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 14, quyết nghị nhiều nội dung trong đó có việc bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn nhanh đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Vừa được bầu là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng chí muốn gửi thông điệp gì đến cử tri và nhân dân Thủ đô?

Trước hết, tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các quý vị đại biểu HĐND thành phố vì sự tín nhiệm dành cho cá nhân tôi. Đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với trách nhiệm và sứ mệnh được giao phó. Sự tín nhiệm, lòng tin của các đồng chí, sự ủng hộ lớn lao của người dân Thủ đô là vinh dự, là động lực lớn, cổ vũ, khích lệ, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, tôi nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, nỗ lực phấn đấu cao nhất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố được pháp luật quy định, để không phụ lòng tin của lãnh đạo các cấp, của các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Với trọng trách là người đứng đầu chính quyền Thủ đô, trên cương vị mới, tôi trân trọng, học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí tiền nhiệm. Hết lòng, dốc sức cùng tập thể UBND phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Tập trung sức lực, đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính, theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền và thực hiện dân chủ; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục giữ gìn, vun đắp, xây dựng sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm trong công việc.

Phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao đầy đủ trách nhiệm của mỗi cá nhân. Hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đổi mới toàn diện công tác, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình hành động của UBND thành phố.

Đồng chí quan tâm và mong muốn cuộc sống của người dân Thủ đô có những đổi thay ra sao trong thời gian tới?

Với bề dày truyền thống nghìn năm văn hiến, con người, vùng đất thanh lịch văn minh, mọi người dân Thủ đô luôn mong muốn được sống, làm việc, vui chơi trong một môi trường xã hội trật tự, an toàn hơn, có công việc ổn định hơn, thu nhập ngày càng cao hơn, các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ở trình độ cao hơn; các điều kiện sống thoải mái hơn.

Người dân Thủ đô mong muốn con cái họ được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh, đều được đi học với nền giáo dục tốt hơn. Lớn lên có việc làm, thu nhập ổn định, đặc biệt người dân luôn mong muốn môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp hơn. Đáp ứng yêu cầu mong muốn của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn, chính là mục tiêu phấn đấu của lãnh đạo UBND thành phố và cá nhân tôi.

Xin đồng chí cho biết những mong muốn trong việc kết hợp với tập thể lãnh đạo UBND và các cấp chính quyền, đoàn thể Hà Nội?

Theo tôi, người đứng đầu luôn phải đương đầu và chịu trách nhiệm đối với những khó khăn, những quyết định mình đưa ra. Tuy nhiên, những quyết định đó luôn phải dựa trên tinh thần dân chủ, nguyện vọng của đông đảo cán bộ và nhân dân. Vì vậy, để những quyết định đó đi vào cuộc sống và khả thi thì phải được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân.

Tôi mong muốn, để hoàn thành trọng trách được giao, tất cả các thành viên Ủy ban sẽ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy. Triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố; chịu sự giám sát của các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể.

Tôi tin tưởng và trông cậy vào sự ủng hộ, cộng tác chặt chẽ của các thành viên Ủy ban, của chính quyền các cấp. Đặc biệt, tôi rất trân trọng, đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của HĐND thành phố, của MTTQ thành phố, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng.

Để thực hiện được mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ 16 đề ra, chắc hẳn đồng chí có nhiều trăn trở cũng như những giải pháp, biện pháp mới năng động sáng tạo. Đồng chí có thể cho biết những nhiệm vụ UBND thành phố sẽ tập trung trong năm 2015 – 2016?

Vì Thủ đô đóng vai trò rất quan trọng nên việc thực hiện các giải pháp cũng cần có một chiến lược dài hơi. Tuy nhiên, ở mỗi thời điểm cần đưa ra một nhiệm vụ hay công việc hoặc là sự điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Điều tôi tâm huyết nhất để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là phải tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, ra sức vượt qua khó khăn, phát huy mạnh mẽ những thành tựu, kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, bất cập; cùng toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân thủ đô, tập trung cao nhất mọi nguồn lực, nỗ lực, thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đã đề ra.

Trước mắt, sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011-2015); xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 16.

Chuẩn bị các điều kiện và tổ chức các hoạt động hướng tới và phục vụ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức cho nhân dân Thủ đô đón Tết Bính Thân – 2016 vui tươi, đầm ấm và an toàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xin đồng chí cho biết những mục tiêu ưu tiên trong công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế thời gian tới?

Tôi xác định đây là vị trí, trách nhiệm nặng nề, với trách nhiệm cá nhân, cũng như nhiệm vụ của UBND thành phố, trong thời gian tới thành phố luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành, sự ủng hộ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, của cả hệ thống chính trị thành phố và các tầng lớp nhân dân Thủ đô để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện nay, thành phố Hà Nội đã có mối quan hệ hợp tác với trên 100 Thủ đô và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thời gian qua nguồn vốn từ nước ngoài góp phần rất quan trọng trong phát triển Thủ đô.

Để thu hút nguồn lực ngày càng mạnh và chất lượng hơn, ngoài tăng cường hợp tác, củng cố quan hệ với những đối tác truyền thống, thành phố sẽ tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, thu hút vốn đầu tư để khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới đầu tư vào Thủ đô, xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Xin cảm ơn đồng chí!

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn