Ban chỉ đạo 94 và BCĐ Công tác Thông tin đối ngoại triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đã đăng vào 19/04/2019 lúc 17:40

Chiều ngày 18/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (gọi tắt là BCĐ 94) và BCĐ Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Tòan cảnh hội nghị

Trong năm qua, BCĐ 94 và BCĐ Công tác Thông tin đối ngoại, các ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giúp người dân nhận thức đúng về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội; qua đó, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giữ vững an ninh, quốc phòng. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Long An thông qua phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về phân giới cắm mốc, chủ quyền, biển, đảo được chú trọng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo quê hương.   

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá về những tồn tại, hạn chế như: phương thức tuyên truyền chưa có sự đổi mới, công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ, nhất và việc dự đoán, nắm bắt tình hình về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có lúc, có nơi chưa kịp thời.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được yêu cầu BCĐ 94 và BCĐ Công tác Thông tin đối ngoại cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và công tác thông tin đối ngoại. Tiếp tục đối mới, tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với các cơ quan báo chí trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại./.

Kim Ngân-ĐứcCảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn