Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới 2018

Đã đăng vào 14/11/2018 lúc 16:00

Sáng nay, 14.11.2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Trên 200 cán bộ, tuyên truyền viên, hội viên các đoàn thể cấp tỉnh và huyện tham dự. Tại lớp tập huấn, cán bộ làm công tác tuyên truyền được nghe báo cáo viên trình bày một số nội dung trọng tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Tòan cảnh hội nghị

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi nhận thức của người dân khu vực nông thôn, qua đó phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức trong cán bộ, hội viên nông dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên. Đó là, xây dựng nông thôn mới là công việc của chính nông dân với sự hỗ trợ của Nhà nước; thay đổi cách thức sản xuất nông nghiệp, nâng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Nhiều nông dân đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nội lực trong cộng đồng để xây dựng nông thôn mới; tự giác đóng góp tiền, công lao động, vật tư, hiến đất… để tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

Báo cáo viên trình bày những nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Nông dân ở nhiều địa phương tích cực tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch, đề án, dự án trong chương trình nông thôn mới; tổ chức triển khai hoặc giám sát quá trình triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; tự quản trong duy trì nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần thay đổi nhận thức và hành động của nông dân, khơi dậy tính tích cực, đưa sự nghiệp xây dựng nông thôn mới thành phong trào hành động sáng tạo của nông dân, tạo động lực tham gia tích cực, chủ động tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận xây dựng Nông thôn mớ trên địa bàn huyện nâng cao kiến thức, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, hướng dẫn triển khai các chủ trương, chính sách về xây dựng Nông thôn mới đến các địa phương đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.

Hữu Minh – Văn Huy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn