Bến Lức: Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho học sinh

Đã đăng vào 20/08/2019 lúc 16:11

Nhằm khơi dậy và vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, yêu biển đảo trong mỗi giáo viên và học sinh, ngay từ đầu năm học mới 2019-2020, các trường học trên địa bàn huyện Bến Lức phối hợp với các cơ sở Đoàn thanh niên trong huyện tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho học sinh.

Tuyên truyền biển, đảo cho giáo viên và học sinh tại trường Hội nhập Quốc tế Ischool Long An

Hoạt động tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên và các em học sinh nắm vững kiến thức về chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam; vai trò, vị trí chiến lược biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và các lợi ích của Việt Nam trên biển Đông; tăng cường thông tin đối ngoại, chuyển tải kịp thời, chính xác các quan điểm, lập trường của Việt Nam về vấn đề biển Đông; sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sỹ ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hoạt động còn nhằm bồi đắp tinh thần yêu nước, giáo dục lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Đồng thời, khơi dậy và vun đắp tình yêu nước, yêu biển đảo quê hương trong mỗi cán bộ, giáo viên, đặc biệt đối với thế hệ trẻ. Động viên, khuyến khích mỗi GV, HS có những hành động thiết thực góp phân xây dựng và bảo vệ vững chẳc chủ quyền biến, hải đảo trong đó có Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thân yêu…/.

Việt Hằng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn