Các địa phương đồng loạt ra quân Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Đã đăng vào 01/04/2019 lúc 17:04

Cùng với cả nước, sáng nay ngày 01/4/2019, các huyện,thị xã, thành phố  trong tỉnh Long An đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 của cả nước kể từ năm 1979 và được thực hiện 10 năm/lần.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tổ chức nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng chiến lược, các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Ra quân Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại TP Tân An

Để cuộc tổng điều tra đạt hiệu quả, đúng quy trình và thời gian theo quy định, TP. Tân An đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp thành phố và các xã, phường; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên cùng các tổ trưởng. Trong thời gian này, thành phố tân An tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức cho mọi gia đình trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên.

Trong quá trình diễn ra cuộc Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo thành phố tập trung kiểm tra, giám sát cũng như có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra thiếu sót, đảm bảo cuộc Tổng điều tra diễn ra theo đúng kế hoạch và hoàn thành vào ngày 25/04/2019./.

Kim Ngân-Lê Quang

*** Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Cần Giuộc chọn xã Mỹ Lộc làm điểm tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở 10 nội dung chính, gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động việc làm; thực trạng nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Các điều tra viên tiến hành điều tra tại các hộ dân huyện Cần Giuộc

Toàn huyện Cần Giuộc có 418 địa bàn điều tra, trong đó, có 336 địa bàn điều tra dân cư và 82 địa bàn đặc thù, với 55.895 hộ và 209.433 người. Tổng số người tham gia cuộc Tổng điều tra của huyện là 371 người. Riêng xã Mỹ Lộc có 4.178 hộ với 15.556 người, gồm 28 địa bàn. Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên tiến hành điều tra tại các hộ dân.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019./.

Phương Cảnh – Thất Huy

*** Cuộc tổng điều tra  dân số và nhà ở năm 2019 huyện Bến Lức phân chia thành 329 địa bàn điều tra, trong đó có 296 địa bàn thường và 33 địa bàn đặc thù với tổng số hộ điều tra đợt này là 51.952 hộ. Toàn huyện có 259 điều tra viên và 16 tổ trưởng tổ điều tra trong đó mỗi xã 1 tổ trưởng riêng Thị trấn Bến Lức là 2 tổ trưởng.

Bến Lức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sau buổi lễ, các điều tra viên đã tiến hành đến hộ dân để điều tra, thu thập thông tin, trong đó chú ý đến các nội dung như: thu thập thông tin đầy đủ, đúng chính xác tránh tình trạng thiếu sót hoặc trùng lấp; thường xuyên cập nhật số liệu, thông tin về máy chủ hàng ngày để BCĐ tiện việc theo dõi.

Có thể nói, quy mô của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở rất lớn, đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030./.

Thanh Tâm

*** UBND xã Đức Hòa Hạ tổ chức lễ ra quân cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự có ông Nguyễn Văn Chuẩn –  Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An.

Ra quân Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Đức Hoà

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, xã Đức Hòa Hạ có 103 địa bàn với 53 điều tra viên áp dụng 2 hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân tự cung cấp thông tin qua mạng internet.

Điều tra viên thu thập thông tin dân số, nhà ở tại địa bàn dân cư

Để nâng cao chất lượng của cuộc tổng điều tra , Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An Nguyễn Văn Chuẩn đề nghị các cấp ủy ấp, khu phố, các đoàn thể chính trị xã hội, thành viên ban chỉ đạo và điều tra viên cần nâng cao vai trò và trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương án Tổng điều tra đã đặt ra.

 Thảo Nguyên

*** Hôm nay, cùng với các đ5ai phương trong tỉnh, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa cũng đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

Thủ Thừa tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Trên địa bàn huyện Thủ Thừa có 176 địa bàn điều tra dân cư và 35 địa bàn đặc thù với tổng số hộ khi lập bảng kê là 26 ngàn 654 hộ, trên 97 ngàn nhân khẩu. Tổng số lượng điều tra viên và tổ trưởng huy động là 113 người.

Theo đó, các điều tra viên tập trung điều tra các nội dung như thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; thực trạng về nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Mộng Đào -Trung Hiếu

 

*** Để đảm bảo cho cuộc tổng điều tra trên địa bàn được tổ chức thành công, thời gian qua, Ban chỉ đạo tổng điều tra thị xã kiến Tường tổ chức tập huấn cụ thể, chi tiết cho các tổ trưởng, điều tra viên các xã, phường. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm rõ và phối hợp tốt cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ra quân Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Thị xã Kiến Tường

Sau lễ ra quân, các tổ điều tra cùng với các điều tra viên đã khẩn trương trở về các địa bàn để tiến hành điều tra, thu thập thông tin. Toàn thị xã Kiến Tường có 77 địa bàn điều tra dân cư và 6 địa bàn đặc thù là các cơ sở tôn giáo, với 12.446 hộ và 43.390 nhân khẩu. Tổng số người tham gia cuộc điều tra là 145 người, trong đó có 77 điều tra viên.

Các điều tra viên tiến hành thu thập thông tin dân số, nhà ở

Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin và sớm công bố kết quả điều tra./.

Tuấn Hùng

*** Tại Mộc Hóa, Ban chỉ đạo Tổng điều dân số và nhà ở huyện chọn xã Bình Phong Thạnh làm điểm ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Xã Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hoá làm điểm ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Sau lễ ra quân chọn 2 hộ để thu thập thông tin nhằm rút kinh nghiệm trong ngày đầu thực hiện tổng điều tra và làm tư liệu phục vụ tuyên truyền tại địa phương. Ban chỉ đạo Tổng điều dân số và nhà ở huyện và các xã sẽ tiến hành giám sát thường xuyên liên tục các điều tra viên về công tác tuyên truyền, công tác thu thập thông tin nhằm giải quyết tại chỗ, kịp thời những vấn đề phát sinh, trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, phát hiện những sai sót trong quá trình điều tra tại cơ sở để kịp thời điều chỉnh khắc phục.

Toàn huyện Mộc Hóa có 71 địa bàn điều tra với trên 28.000 nhân khẩu, tổng số người tham gia cuộc tổng điều tra là 120 người trong đó số lượng điều tra viên và tổ trưởng huy động là 62 người.

Khang Nam

*** Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (TĐTDS&NƠ) huyện Tân Hưng chọn lễ ra quân tổng điều tra (TĐT) của xã Vĩnh Thạnh làm điểm để tổ chức và tham gia chỉ đạo lễ ra quân tổng điều tra của huyện.

Quang cảnh buổi lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở

Toàn huyện Tân Hưng có 87 địa bàn điều tra dân cư với 13.380 hộ. Tổng số người tham gia cuộc tổng điều tra của huyện là 161 người, trong đó số lượng điều tra viên và tổ trưởng huy động là 91 người.

Điều tra viên phỏng vấn tại hộ gia đình ở xã Vĩnh Thạnh

Sau lễ ra quân, các điều tra viên ở xã Vĩnh Thạnh đã bắt tay vào việc đến từng hộ gia đình sử dụng thiết bị di động là máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để thu thập thông tin bằng phiếu điện tử hay còn gọi là CAPI. Song song đó, xe cổ động của huyện cũng chạy khắp trục đường chính của các xã-thị trấn để tuyên truyền về cuộc TĐTDS&NƠ năm 2019. Trước đó nhiều ngày, trên sóng phát thanh của huyện, xã cũng đã phát tài liệu hỏi đáp về cuộc tổng điều tra này./.

Thành Nhân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn