Cần Đước: phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác mang hiệu quả kinh tế

Đã đăng vào 10/05/2019 lúc 17:48

Huyện Cần Đước hiện có 28 tổ hợp tác với 365 thành viên, chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Theo kế hoạch, đến năm 2020 luyện tăng số lượng hộ thành viên, người lao động tham gia các Hợp tác xã lên khoảng 20% so với hiện nay. Song song với việc thành lập mới các Hợp tác xã, huyện chú trọng tổ chức tập huấn về chuyên môn, bổ sung kiến thức pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ quản lý đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ tín dụng và quy đầu tư phát triển.

Sử dụng nhà lưới trồng rau màu tại Tổ hợp tác trồng rau màu xã Phước Vân

Điển hình là Hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa xã Phước Vân huyện Cần Đước. Được thành lập từ năm 2006, HTX có 2 tổ sản xuất với 25 thành viên, nguồn vốn điều lệ là 200 triệu đồng, diện tích đất sản xuất của HTX là 4,7 hecta. Hiện nay, Hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa đã nâng cao được năng lực hoạt động sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả thiết thực. Vốn điều lệ Hợp tác xã đã tăng lên 1 tỷ đồng và thành viên tham gia hợp tác xã đến đầu năm 2019 là 42 hộ, diện tích đất sản xuất được nâng lên 14,6 hecta, sản lượng 1800 tấn trên 1 năm – trong đó có 11 hecta đất sản xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt VietGAP với 20 thành viên tham gia có 22 sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Xã viên Hợp tác xã sơ chế rau cung cấp cho thị trường

Tất cả sản phẩm sản xuất của thành viên hợp tác xã đều đạt tiêu chuẩn và đã được Hợp tác xã hợp đồng bao tiêu với giá cao hơn thị trường tại thời điểm là từ 500 đến 1.000 đồng một ký, tùy theo chủng loại. Với hoạt động tích cực, hiệu quả, hợp tác xã đã thúc đẩy sản xuất cũng như nâng cao đời sống cho xã viên.

Bên cạnh đó, ngành chức năng huyện hỗ trợ các Hợp tác xã xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cải tiến công nghệ, phát triển đa dạng các hình thức tổ chức hợp tác của nông dân phù hợp với địa phương trong lĩnh vực gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sản xuất hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Kim Khánh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn