Cần Đước: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị

Đã đăng vào 24/04/2019 lúc 16:59

Ngày 24/4/2019, Ông Nguyễn Việt Cường – Bí thư Huyện ủy Cần Đước chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ”.

Quang cảnh hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, Chính quyền đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Vai trò, vị trí của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng được khẳng định; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động; phát huy tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, các giới và các thành viên.
Ngoài ra, các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước được nhân dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng. Thực hiện nhiều giải pháp và xây dựng, vận dụng nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, góp phần đa dạng hóa nội dung, hình thức tập hợp Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn, thời gian tới huyện Cần Đước tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và vai trò làm chủ của Nhân dân. Tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đặc biệt là tăng cường công tác dân vận của chính quyền; thể chế hoá cơ chế phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Dịp này, Huyên ủy Cần Đước trao giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị

Kim Thoa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn