Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đã đăng vào 22/10/2020 lúc 14:49

Trong 2 ngày 21 và 22 -10-2020, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tổ chức Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Gần 200 đại biểu đại diện cho 225 tổ chức kinh tế hợp tác tham dự. Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Toàn cảnh Đại hội

Khai mạc đại hội, ông Đặng Minh Hải, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An xác định: tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh xây dựng liên minh vững mạnh, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên. Đó là những nội dung trọng tâm mà Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnhLong An lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 hướng tới.

Ông Mai Văn Nhiều (thứ hai từ phải sang trái), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Cảnh (thứ nhất tứ phải sang trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Toàn tỉnh Long An hiện có 252 hợp tác xã với trên 44.500 thành viên, trong đó có trên 800 thành viên làm công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã. Hệ thống hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hoạt động trên nhiều lãnh vực, trong đó 197 hợp tác xã nông nghiệp, 22 hợp tác xã vận tải, 19 quỹ tín dụng nhân dân, 14 hợp tác xã ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ. Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến nay đạt trên 100 tỷ đồng, tổng vốn hoạt động đạt gần 1.500 tỷ đồng.

Ông Đặng Minh Hải, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An khai mạc Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện tinh thần chủ đạo trong kinh tế hợp tác là xây dựng và phát triển hợp tác xã phải trên cơ sở nhu cầu hợp tác thật sự, người lao động tự nguyện góp vốn, góp sức thành lập hợp tác xã. Hợp tác xã hoạt động theo điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh đã được thành viên thống nhất, đồng thời phải gắn với chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. bản thân HTX vươn lên từ nội lực của chính mình, xác định HTX là một đơn vị doanh nghiệp, không ngừng tăng cường tiềm lực về kinh tế, tài chính, đổi mới phương thức quản lý, chế độ phân phối, đảm bảo hoài hòa giữa lợi ích của thành viên và lợi ích của tập thế.

Nhiều tham luận của các hợp tác xã điển hình, tiên tiến, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả được giới thiệu tại đại hội. Những thuận lợi, khó khăn, thách thức, các kiến nghị về ưu đãi thuế, chính sách thuê đất, hỗ trợ xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng được các đại biểu tham dự thảo luận tại Đại hội.

Gần 200 đại biểu đại diện cho 225 tổ chức kinh tế hợp tác tham dự đại hội.

Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Tỉnh Long An lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng LMHTX tỉnh vững mạnh, góp phần đưa phong trào kinh tế hợp tác  của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh 225 hợp tác xã đang hoạt động, toàn tỉnh còn có trên 1.200 tổ hợp tác với trên 22.300 thành viên. Các tổ hợp tác dù có quy mô nhỏ hơn hợp tác xã về vốn, thành viên, nhưng cũng góp phần tích cực trong việc cùng nhau tự nguyện góp vốn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh mang lại thu nhập ổn định cho kinh tế nông hộ, tiểu thương, hạn chế tình trạng vay nóng lãi suất cao từ nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn dân cư ở cả hai khu vực đô thị và nông thôn. Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, Liên minh Hợp tác xã tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ hợp tác thành lập, phát triển thành hợp tác xã.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xác định: Phát triển hợp tác xã phải dựa trên nội lực của hợp tác xã là chính, nhà nước hỗ trợ về mặt thể chế, cơ chế chính sách và một phần ngân sách nhằm tạo. điều kiện cho hợp tác xã phát triển. Khuyến khích phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; góp phần hình thành chuỗi giá tri từ sản xuất đến tiêu thụ.

Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Long An lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 40 thành viên, Ban Thường vụ 9 thành viên, Ban kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Đặng Minh Hải tái trúng cử chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 9 thành viên chính thức, 2 thành viên dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành mới ra mắt tại Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ông Đặng Minh Hải, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Trong nhiệm giai đoạn 5 năm tiếp theo, Liên minh HTX tỉnh tập trung củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các Hợp tác xã thành viên. Xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý Hợp tác xã năng động, nhạy bén, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài với Hợp tác xã, được thành viên tín nhiệm, tạo được mối quan hệ hài hoà giữa lợi ích cá nhân và tập thể để phong trào kinh tế hợp tác của tỉnh ngày càng phát triển hiệu quả, bền vững hơn.

Hữu Minh – Văn Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn