Đảng ủy quân sự triển khai NQTW 4 và chỉ thị 05 của Bộ CT

Đã đăng vào 09/02/2017 lúc 16:12

Ngày 9/2, Đảng ủy quân sự tỉnh Long An đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT tỉnh.

Đảng ủy quân sự triển khai NQTW 4 và chỉ thị 05 của Bộ CT

Với nội dung học tập, quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung cơ bản trong văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm các chuyên đề về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”. “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” …

Cùng với quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết 04 và chỉ thị 05, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng  tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng thời, xây dựng và tổ chức kế hoạch, hành động trong việc thực hiện Nghị quyết, tiến hành triển khai thực hiện đồng thời các nghị quyết của hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII với các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở địa phương, đơn vị một cách hiệu quả nhất.

Trung Dũng -Thùy Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn