Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại UBND tỉnh Long An

Đã đăng vào 11/04/2017 lúc 16:54

Chiều nay (11/4), Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An do Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh – Trương Văn Nọ làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại UBND tỉnh Long An về thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016. Chủ tịch UBND tỉnh -Trần Văn Cần tiếp và làm việc với đoàn.

Thực hiện pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016, UBND tỉnh Long An đã ban hành các văn bản đúng quy định, kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Việc triển khai thực hiện các nội dung sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được UBND tỉnh thực hiện đồng bộ, bước đầu đạt hiệu quả nhất định, đáp ứng hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Ở cấp tỉnh hiện có 21 tổ chức hành chính; cấp huyện có 15 đơn vị hành chính và 192 đơn vị hành chính cấp xã. Trong năm 2015 – 2016, tỉnh đã tinh giản biên chế đối với 195 trường hợp.

CT UBND tỉnh Trần Văn Cần báo cáo giải trình tại cuộc họp giám sát của Đòan ĐB QH tỉnh

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát yêu cầu UBND tỉnh làm rõ một số nội dung về: bố trí vị trí việc làm cán bộ công chức, viên chức; công tác đào tạo trình độ chính trị cán bộ; việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh –Trần Văn Cần khẳng định, tỉnh đã và đang thực hiện quyết liệt công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước.

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Trương Văn Nọ kết luận buổi giám sát

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Trương Văn Nọ đánh giá cao sự tích cực, chủ động của UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát số lượng biên chế cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đối với những kiến nghị của UBND tỉnh, Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

Kim Ngân-Đức Cảnh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn