Đoàn kiểm tra thực hiện nghị quyết TƯ 7 khoá 10 làm việc tại Long An

Đã đăng vào 19/06/2018 lúc 16:06

Chiu nay, 19.6.2018, ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chtch BCH Trung ương Hi Nông dân Vit Nam đã dn đầu đoàn kim tra thc hin Nghquyết Trung ương 7 khoá 10 vnông nghip, nông dân, nông thôn đến làm vic vi Ban thường vTnh ủy  Long An. Ông Phm Văn Rnh, Bí thư Tnh ủy Long An cùng lãnh đạo UBND Tnh, các sngành, đoàn thliên quan đã tiếp và làm vic vi đoàn.

Ông Phạm văn Cảnh ( áo xanh đang đứng)  báo cáo kết qu10 năm thc hin Nghquyết Trung ương 7 khoá 10 vnông nghip, nông dân, nông thôn trên địa bàn tnh Long An tại cuộc họp.

 

Báo cáo kết qu10 năm thc hin Nghquyết Trung ương 7 khoá 10 vnông nghip, nông dân, nông thôn trên địa bàn tnh Long An, ông Phm Văn Cnh, Phó Chtch UBND Tnh cho biết: đến nay, toàn tnh có 67 xã đạt chun nông thôn mi vi hthng htng kthut giao thông, thuli, đin, nước sch, vsinh môi trường, các công trình trường hc, y tế, chợ đạt tiêu chun theo quy định ca Trung ương vnông thôn mi. Tlhnghèo gim t10,5% năm 2008 xung còn 3,7% năm 2018. Trong 10 năm qua, có trên 64.000 lao động nông thôn được đào to nghvà gii quyết vic làm. Toàn tnh có 99,8% dân có đin sdng, 96% dân có nước sch, 85% dân stham gia bo him y tế

Ông Phạm Văn Rạnh, Bí thư Tỉnh uỷ Long An phát biểu tại cuộc họp

Ông Phm Văn Rnh cho biết, trong 10 năm qua, tnh Long An cũng quan tâm nâng cao nhn thc ca hthng chính trvà toàn dân vchtrương, đường li, chính sách ca Đảng, nhà nước vnông nghip, nông dân, nông thôn, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình xây dng và phát trin nông thôn mi. Đội ngũ cán b, công chức ở cơ sở được chun hoá vchính tr, chuyên môn, nghip v, góp phn tích cc cho công tác xây dng Đảng, chính quyn trong sch, vng mnh khu vc nông thôn. Tuy nhiên, Long An cũng còn không ít khó khăn, tn ti trong vic thc hin chương trình quc gia vxây dng và phát trin nông thôn mi, nht là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên gii. Kinh phí đầu tư htng còn hn chế, vic huy động ngun lc ti chtrong dân còn nhiu khó khăn. Lãnh đạo tnh Long An cũng đề nghTrung ương tháo gmt skhó khăn, vướng mc trong vic thc hin qun lý đất đai, kinh tế trang tri, kinh tế hp tác.

Ông Thào Xuân Sùng, trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại cuộc họp

Ông Thào Xuân Sùng, trưởng đoàn kim tra kết lun: Long An có nhiu thun li và là mt trong nhng tnh, thành đi đầu trong cnước vquy hoch và phát trin nông nghip theo hướng bn vng, đảm bo an ninh lương thc, xây dng và phát trin vùng nguyên liu theo tiêu chun an toàn thc phm, bo vngun tài nguyên, môi trường, sinh thái.

Bên cnh vic nâng cao năng sut, cht lượng sn phm, tnh Long An cn tăng cường liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa hc, nhà nông nghip trong phát trin kinh tế nông thôn, tăng cường công tác xúc tiến thương mi, tìm kiếm thtrường, mrng thtrường tiêu thsn phm, phát huy giá trkinh tế, gigìn, tôn to và phát trin các sn phm thcông, làng nghtruyn thng, va phát huy giá trkinh tế, va gigìn bn sc văn hoá địa phương.

Hu Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn