Đức Hòa: Khai giảng lớp Đảng viên mới đợt 3/2018

Đã đăng vào 21/11/2018 lúc 9:19

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Hòa vừa tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới đợt 3/2018. Đến dự có lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Hòa và gần 80 học viên các đồng chí đảng viên mới đến từ các đảng ủy, chi ủy cơ sở trên địa bàn huyện.

Khai giảng lớp Đảng viên mới đợt 3/2018 tại Đức Hòa

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các học viên còn được tổ chức trao đổi, thảo luận về các chuyên đề và tham quan học tập kinh nghiệm thực tế. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ lý luận. Trên cơ sở đó, giúp mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Thảo Nguyên-Kim Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn