Đức Hòa: Khai giảng lớp đảng viên mới

Đã đăng vào 13/02/2017 lúc 15:01

 

Các đảng viên tham dự lớp cập nhật kiến thức dành cho đảng viên mới.

Ngày 13/2/2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đức Hòa tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới năm 2017 cho hơn 90 học viên là các đồng chí đảng viên mới đến từ các đảng ủy, chi ủy cơ sở trên địa bàn huyện. Đến dự có đồng chí Võ Thanh Liêm – Phó Bí thư Huyện ủy Đức Hòa.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện xứng đáng với danh hiệu đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp đảng viên mới nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi của Chủ nghĩa Mac –  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và nhiệm vụ của mỗi người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

THẢO NGUYÊN – KIM THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn