Đức Huệ: Quán triệt chỉ thị 05 và kết luận 10 cho cán bộ chủ chốt

Đã đăng vào 05/06/2017 lúc 9:40

Ban thường vụ huyện ủy Đức Huệ vừa hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 Chỉ thị 05-CT/TW “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí cho toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện và 11 xã, thị trấn.

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị 05 và Kết luận 10 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 2 nội dung cơ bản, cốt lõi trong chuyên đề năm 2017 gồm: Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy Đức Huệ về việc thực hiện các nội dung chuyên đề năm 2017 Chỉ thị 05-CT/TW. Các đại biểu cũng được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản trong Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sau hội nghị này, Ban tuyên giáo Huyện ủy sẽ tiếp tục mở hội nghị học tập cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Đồng thời các Chi, Đảng ủy trực thuộc sẽ tiếp tục quán triệt các nội dung chuyên đề năm 2017 của Chỉ thị 05 và Kết Luận 10 của Bộ Chính trị để toàn thể đảng viên trong chi bộ nắm và viết thu hoạch, làm cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị và các nội dung trọng tâm của chuyên đề học tập năm 2017 . Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền và từng cá nhân xây dựng chương trình thực hiện sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ công tác được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hồng Luyn – Tấn Hữu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn