Đức Huệ: Tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Đã đăng vào 23/11/2020 lúc 15:57

Ngày 23-11-2020, UBND huyện Đức Huệ tổ chức tập huấn cho các điều tra viên về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020 trên địa bàn huyện.

Các điều tra viên tham gia lớp tập huấn

Nội dung tập huấn nhằm hướng dẫn cho các điều tra viên cách ghi các biểu mẫu về nhận dạng nhanh hộ gia đình, phiếu rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn, thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Qua đó, giúp cho các điều tra viên thực hiện việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng tiêu chí, quy trình, đảm bảo tính dân chủ, chính xác, góp phần phản ánh đúng thực trạng tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của các xã – thị trấn trong toàn huyện.

Bên cạnh việc tổ chức tập huấn, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền đăng và phát tin bài trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của huyện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 cho nhân dân trong toàn huyện hiểu biết, để hợp tác thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định. Theo kế hoạch công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 triển khai đồng loạt trên địa bàn huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 05/12/2020.

Kim Tiến-Tấn Hữu

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn