Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2019

Đã đăng vào 27/06/2019 lúc 15:04

Sáng nay, 27/6/2019, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Hội nghị giao ban công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2019

Năm 2019 tiếp tục được xác định là năm dân vận chính quyền, công tác dân vận của cơ quan nhà nước ở địa phương được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách liên quan đến sản xuất và đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước các cấp có chuyển biến tích cực, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời. Công tác phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội được đẩy mạnh, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, một số nội dung cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu cơ quan nhà nước với công dân có nơi chưa kịp thời, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội còn hạn chế.

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, đại biểu thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của công tác dân vận phù hợp với xu thế phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm dân vận chính quyền và đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo./.

 

Thanh Thủy – Võ Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn