Hội nghị Đảng bộ TP Tân An: đánh giá tình hình thực hiện NQ 9 tháng đầu năm

Đã đăng vào 05/10/2017 lúc 9:27

Sáng ngày 4/10/2017, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Tân An khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, kiểm điểm, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Thành ủy 9 tháng đầu năm, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; thông qua dự thảo chương trình của BCH Đảng bộ TP. Tân An thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Chương trình của BCH Đảng bộ thành phố thực hiện Chương trình 15-CTr/TU, ngày 17/05/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; đồng thời, hội nghị cũng tiến hành bầu Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

9 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện đạt hơn 9.374 tỷ đồng, tăng 10,52% so với cùng kỳ năm 2016. Nông nghiệp tập trung triển khai Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở Đề án phát triển nông nghiệp ven đô của thành phố, đồng thời quan tâm củng cố các hợp tác sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục củng cố, nâng cao tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung xây dựng xã Hướng Thọ Phú đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Thu ngân sách trên 382 tỷ đồng, đạt 86,1 % kế hoạch Tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng giữ vững ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo đảm bảo đồng bộ và toàn diện; tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, thành phố phát triển 96/105 đảng viên, đạt 91,4% kế hoạch năm.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã làm rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Từng vấn đề đều đưa ra những giải pháp cụ thể, căn cơ để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 3 tháng cuối năm đạt hiệu quả hơn./.

KIM NGÂN – LÊ QUANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn