Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Tân An

Đã đăng vào 05/02/2018 lúc 9:56

Vừa qua, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Tân An khoá X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức tại Hội trường Thành uỷ Tân An, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 02, Kế hoạch 48 ngày 29/12/2017 của BTV Tỉnh ủy Long An về: “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( Khóa XII)”; đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của BTV Thành uỷ Tân An cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Đề án 02; Kế hoạch 48 của BTV Tỉnh ủy, BTV Thành uỷ Tân An xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn TP. Tân An được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, có lộ trình cụ thể và phương pháp tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện nhất thể hóa Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; nhất thể hoá Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố; cơ cấu giảm 01 chức danh cấp Phó ở các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố có dưới 07 biên chế; sáp nhập Phòng Y tế thành phố về Văn phòng HĐND và UBND thành phố; sắp xếp tinh gọn hệ thống tổ chức bộ máy và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp thành phố; hợp nhất Đài Truyền thanh và Trung tâm Văn hoá, thể thao thành phố thành “Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Truyền thanh thành phố”; sắp xếp các tổ chức Hội; sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền xã – phường; sắp xếp lại các chức danh ở ấp – khu phố; sáp nhập các xã – phường chưa đạt 50% tiêu chí và các ấp, khu phố chưa đạt tiêu chí theo quy định…

Hội nghị lần thứ 16 BCH Đảng bộ thành phố đã quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Đề án 02, Kế hoạch 48 của BTV Tỉnh ủy, theo đó các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ở thành phố nhận thức rõ thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; nắm vững mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu của Đề án và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

KIM NGÂN – LÊ QUANG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn