Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018.

Đã đăng vào 04/07/2018 lúc 18:28

Ngày 4/7/2018,  tại huyện Cần Giuộc, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Long An phối hợp Huyện ủy Cần Giuộc  tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – Đinh Ngọc Lâm chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An – Đinh Ngọc Lâm ( đang đứng) chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, Ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra. Chủ động kịp thời giúp cấp ủy tổ chức, triển khai quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy năm 2018 gắn với tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tạo sự thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử đảng; góp phần xây dựng đảng trong lĩnh vực tuyên giáo.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục trên các lĩnh vực chính trị – tư tưởng, báo chí, xuất bản, văn hóa – văn nghệ,…Thường xuyên theo dõi việc kiểm tra, tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương, phát hiện và nhân rộng những điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Tại hội nghị, ban tuyên giáo các địa phương thảo luận về công tác tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bức xúc trong xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm yêu cầu ngành Tuyên giáo địa phương cần làm tốt định hướng tuyên truyền, bảo đảm ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nội dung chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân, nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội,…

Phương Cảnh – Thất Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn