Hội nghị Tỉnh ủy Long An lần thứ 14, khóa X thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019.

Đã đăng vào 04/12/2018 lúc 8:43

Ngày 3/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra từ ngày 3/12 đến trưa ngày 4/12/2018. Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2019. Đồng thời, cho ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng cơ bản, Dự toán ngân sách năm 2019 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021; bàn và quyết định một số công việc theo thẩm quyền.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 cho biết, năm 2018 năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh phát triển khá tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,36%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,88%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 15,41%; khu vực thương mại-dịch vụ tăng 6,73%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; GRDP bình quân đầu người đạt 68,62% triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 13.800 tỷ đồng. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, từng bước đạt kết quả tích cực. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện hiệu quả. Văn hóa-xã hội phát triển ổn định.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững, tình trạng chuyền đổi cây trồng, vật nuôi tự phát vẫn còn; diện tích lắp đầy các khu, cụm công nghiệp chưa đạt yêu cầu; công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị; kiểm soát ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề rác thải còn nhiều bất cập; an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,…

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh phát biểu tạj hội nghị

Xác định năm 2019 là năm tăng tốc, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội  X Đảng bộ tỉnh, phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị ngoài các nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm đã nêu trong dự thảo, các đại biểu cần đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, khả thi để đảm bảo năm 2019 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đề ra và triển khai đạt kết quả cơ bản các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội. Trong đó, cần nghiên cứu, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hướng vào nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nhằm giải quyết có hiệu quả những nội dung kéo dài nhiều năm.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, chiều nay, Hội nghị lần thứ 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An (khóa X) thống nhất thông qua 21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2019.

Qua thảo luận tại các tổ, có 34 lượt ý kiến phát biểu. Hầu hết các ý kiến đều cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo. Bên cạnh phấn khởi với kết quả phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2018, thảo luận tại các tổ, các đại biểu tập trung phân tích rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đối với việc triển khai thực hiện Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, một số ý kiến cho rằng, thời gian qua tuy đạt được một số kết quả nhất định nhưng chưa thật sự đồng đều, còn nhiều khó khăn;  hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã hiệu quả chưa cao.

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp – đầu tư xây dựng cơ bản, các ý kiến thống nhất phải tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tăng cường thực hiện công tác thu hút đầu tư. Ngoài ra, các vấn đề như: thực trạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thực trạng môi trường trong các khu, cụm công nghiệp, việc quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp; công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, thị trường bất động sản cũng được thủ trưởng các Sở, ngành giải trình tại hội nghị.

Xác định mục tiêu tổng quát là “Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 02 Chương trình đột phá và 03 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất thông qua 21 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện trong năm 2019. Trong đó, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 74 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 13.745 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị từng đồng chí Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tính nêu gương, tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết năm 2019 – năm tăng tốc thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X toàn diện trên tất cả các lĩnh vực./.

Kim Ngân-Võ Huy

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn