Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An lần thứ 2, khoá 9

Đã đăng vào 07/01/2020 lúc 16:22

Sáng 7-1-2020, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 khoá 9, tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình hành động năm 2020 và toàn khóa nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp với HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện thể chế liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân tiếp tục được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động”, phong trào“ Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, các phong trào an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Kết quả đã tuyên truyền 60.345 cuộc với gần 1.700.000 lượt người tham dự. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động gần 65tỷ đồng cho các quỹ vì người nghèo, quỹ an sinh xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em, xây dựng và trao tặng gần 400 căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 2.000 lượt trẻ em, người khuyết tật, người già yếu, neo đơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã thông báo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã thông báo tóm tắt về tình hình kinh tế – xã hội năm 2019. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2020, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành, các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẻ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp hành động giữa chính quyền và mặt trận, đoàn thể. Tăng cường hoạt động giám sát của nhân dân trong xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách và hoạt động của chính quyền.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được chỉ đạo trong năm 2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh cần tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nắm vững tư tưởng, tình hình đời sống, sản xuất của nhân dân để tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo và chủ động phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân, những vấn đề phát sinh ở cơ sở; xây dựng, củng cố Mặt trận Tổ quốc các cấp vững mạnh, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Các cá nhân, tập thể được khen thưởng vì thành tích tốt công tác mặt trận năm 2019.

Hội nghị lần thứ 2 khoá 9 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An cũng thảo luận, cho ý kiến đóng góp và thông qua các dự thảo quy chế làm việc, dự thảo chương trình hành động năm 2020 và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Hữu Minh – Xuân Quốc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn