Họp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An qua các thời kỳ

Đã đăng vào 19/11/2018 lúc 9:36

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An vừa họp mặt cán bộ Mặt trận tỉnh qua các thời kỳ. Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 88 năm hình thành và phát triển.

Họp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An qua các thời kỳ

Tại tỉnh Long An, từ những năm 1930, phong trào cách mạng của nhân dân 2 tỉnh Tân An-Chợ Lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vùng lên mạnh mẽ, nhất là phong trào đấu tranh của nông dân. Qua các phong trào cách mạng, chính sách của Mặt trận được thể hiện một cách rộng rãi nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết đấu tranh với kẻ thù. Cùng thời điểm ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Long An và tỉnh Kiến Tường được thành lập, các chính sách của Mặt trận được thực hiện.

Từ khi đất nước thống nhất và thực hiện sự nghiệp đổi mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc tiếp tục: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh huy động mọi nguồn lực xã hội, đóng góp quỹ vì người nghèo, xây dựng và sửa chữa 513 căn nhà đại đoàn kết và nhiều hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 100 tỷ đồng.

Không chỉ ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, buổi họp mặt, là dịp để các cán bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ những kinh nghiệp quý báu trong quá trình làm công tác Mặt trận./.

Kim Ngân-Hùng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn