Huyện ủy Bến Lức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Đã đăng vào 27/12/2017 lúc 14:54

Ngày 27-12-2017, Huyện ủy Bến Lức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng cho gần 200 đại biểu là ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nguyên uỷ viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, Bí thư, Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm GDTX, Trung tâm BDCT huyện, Trung tâm dân số, báo cáo viên cấp huyện, đảng viên các Ban xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trần Hoàng Nhân – Bí thư Huyện ủy quán triệt 2 nội dung về: Nghị Quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Tiếp đó các đại biểu được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Nội dung các Nghị quyết đều là những vấn đề quan trọng tác động trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và đời sống nhân dân.

Sau hội nghị, Ban thường vụ Huyện ủy Bến Lức yêu cầu các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị học tập viết bài thu hoạch cá nhân, liên hệ với tình hình thực tiển của ngành, địa phương, đơn vị và nhiệm vụ được phân công, phụ trách. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong thời gian tới. Theo đó các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện chương trình hành động của cấp ủy, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị.

Lê Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn