Huyện ủy Vĩnh Hưng hội nghị lần thứ 10

Đã đăng vào 30/03/2017 lúc 8:51

Sáng ngày 29/03/2017, Huyện ủy Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 10 nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý I năm 2017.

Qua ba tháng đầu năm thực hiện Nghị quyết, đảng bộ và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết huyện đề ra. Theo đó, kinh tế của huyện tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, phát triển đúng định hướng; công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chặt chẽ, kết cấu hạ tầng ngày càng được hoàn thiện. Cùng với đó, một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội cơ bản đạt được, tình hình an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Ngoài ra, công tác xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận được tăng cường; góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng đề để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy đã đề ra trong năm 2017.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy quý I năm 2017 còn nhiều hạn chế. Công tác chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy ở một số ngành, địa phương chưa thực sự chủ động và quyết liệt, công tác cải cách hành chính, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên ở một vài nơi còn chậm;công tác tuyên truyền, vận động chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả… Chính vì vậy, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội của huyện còn đạt thấp, giảm so với cùng kỳ năm trước. Chưa tạo được mối quan hệ hài hòa về lợi ích giữa doanh nghiệp và nông dân trong liên kết sản xuất, cũng như đảm bảo đầu ra của sản phẩm. Cùng với đó, việc nhân rộng các mô hình kinh tế hay, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn hạn chế. Lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển còn chậm, quy mô nhỏ lẻ. Việc thu ngân sách nhà nước thấp hơn so với cùng kỳ năm trước do công tác khai thác và quản lý nguồn thu chưa chặt chẽ.

HN Huyen uy Vinh Hung quy I2932017.jpg

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị- nguồn : Cổng TTĐT Tỉnh LA

Phát biểu trước hội nghị, Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – tỉnh ủy viên, bí thu huyện huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh các ngành cần tập trung tốt việc chỉ đạo công tác sản xuất nông nghiệp, đảm bảo vụ lúa hè thu đạt năng suất, hiệu quả. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về xây dựng cánh đồng lớn”, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An “Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Đồng thời, kêu gọi xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Dạ Quỳnh – Đặng Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn