Kiến Tường: BĐBP Tỉnh Long An học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII

Đã đăng vào 12/07/2018 lúc 16:12

Ngày 12/7/2018,  Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Tỉnh Long An hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh.

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII

Hội nghị đã lần lượt triển khai 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 27, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Nghị quyết số 28, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, Trung ương Đảng hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Đối với Nghị Quyết số 26, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết là: Đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc…

 Việc học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên BĐBP tỉnh Long An hiểu rõ hơn quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề trọng tâm của các Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện./.

Hoài Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn