Long An ban hành Bộ Chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp

Đã đăng vào 27/04/2020 lúc 15:21

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người trên địa bàn tỉnh Long An vừa ra Quyết định về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ số đánh giá gồm 10 chỉ số thành phần bao gồm: Số lượng công nhân làm việc tập trung của doanh nghiệp; Mật độ người lao động làm việc ở các phân xưởng; bình quân trên 1 m2 mặt bằng phân xưởng có; Người lao động rửa tay, có xịt nước sát khuẩn trước khi vào và ra khỏi phân xưởng: Tỷ lệ công nhân đeo khẩu trang trong lúc làm việc; Số công nhân được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào phân xưởng v.v…

Xưởng sản xuất trong thời gian phòng, chống dịch Covid 19

Nếu chỉ số rủi ro lây nhiễm bằng 10% là rất ít rủi ro (Được hoạt động); Dưới 30%: Rủi ro lây nhiễm thấp (Được hoạt động nhưng phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế ở chỉ số thành phần nào là cao nhất); Từ 30% đến dưới 50%: Rủi ro lây nhiễm trung bình (Có thể được hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào là 7 điểm trở lên); Từ 50% đến dưới 80%: Rủi ro lây nhiễm cao (Phải có giải pháp giảm rủi ro mới được hoạt động); Từ 80% đến 100%: Rủi ro lây nhiễm rất cao (Không được hoạt động).

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo các nội dung của Bộ Chỉ số.

Võ Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn