Long An dự trực tuyến Phiên họp thứ 26 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Đã đăng vào 13/08/2018 lúc 15:44

Tiếp tc phiên hp th26, hôm nay, 13.8.2018, y ban Thường vQuc hi khóa 14 làm vic vi phn cht vn và trli cht vn gia đại biu quc hi và các bngành ca Chính ph. Chtch Quc hi Nguyn ThKim Ngân chtrì, Phó Thtướng Trương Hoà Bình đến dphiên hp.

Ti tnh Long An, ông Trương Văn N, Trưởng đoàn đại biu Quc hi tnh, ông Phm Văn Cnh, Phó Chtch UBND Tnh và lãnh đạo mt ssngành dhp qua mng thông tin trc tuyến.

Ni dung cht vn và trli cht vn bao gm: Vic thc hin các chính sách đối vi đồng bào dân tc thiu s, nht là đồng bào dân tc thiu srt ít người trong vic tiếp cn các dch vxã hi cơ bn vgiáo dc-đào to, htrphát trin sn xut, đào to ngh, gii quyết vic làm; công tác gim nghèo, nâng cao đời sng vt cht, tinh thn ca đồng bào dân tc thiu s.

Btrưởng, Chnhim uban Dân tc Đỗ Văn Chiến cho rng cn có nghiên cu tm quc gia để htr14 triu đồng bào dân tc thiu scó đời sng tt hơn, bi đây là vùng có vtrí chiến lược, nếu không nói là nhy cm vsinh thái, môi trường, an ninh, quc phòng… Nếu tích hp các chương trình thành mt chương trình quc gia và có ban điu hành, theo dõi, đôn đốc scó hiu quhơn rt nhiu.

Btrưởng Công an Tô Lâm trli cht vn liên quan đến công tác bo đảm an ninh trt t, an toàn xã hi, nht là ở các thành phln, khu công nghip. Công tác đấu tranh phòng, chng ti phm, đặc bit là ti phm xâm phm tính mng, sc khe, nhân phm, danh dca con người; ti phm kinh tế; ti phm vchc v; ti phm sdng công nghcao; ti phm ma tuý, ti phm xâm hi trem…

Btrưởng Tô Lâm nhn mnh, hot động ca các băng, nhóm ti phm hình scó du hiu phc tp trli, có sự đan xen, gn kết cht chgia các lĩnh vc hình s, kinh tế, nht là ti phm liên quan đến lĩnh vc cho vay dân s, hot động tín dng đen, kéo theo tình trng siết n, đòi nthuê, cưỡng đot tài sn, bt gingười trái pháp lut… din ra rt phc tp ti nhiu địa phương trong cnước.

Hu Minh – Văn Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn