Long An: hướng đến nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Đã đăng vào 17/10/2020 lúc 11:37

Hành trình 10 năm xây dựng nông thôn mới của Long An đã gặt hái “trái ngọt” với 93/161 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Đây là cơ sở để tỉnh hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Nông thôn Long An

Giai đoạn 2020-2025, Long An đặt ra mục tiêu duy trì, giữ vững kết quả của các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Định hướng giai đoạn kế tiếp sẽ là phát triển ổn định, bền vững, hướng tới nông thôn mới giàu có, văn minh và hiện đại. Theo đó, tỷ lệ xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới đến năm 2025 đạt 88%; đến năm 2025 phấn đấu có 10/15 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trong đó có 2 huyện đạt chuân nông thôn mới nâng cao, 1 huyện đạt chuân nông thôn mới kiểu mẫu) và 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (trong đó có 11 xã đạt chuân nông thôn mới kiêu mẫu).

Với nhận thức xây dựng nông thôn mới “chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc”, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng của tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục; khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần xây dựng các vùng quê Long An ngày càng giàu đẹp, văn minh; nông thôn phát triển hài hòa, tạo diện mạo mới, trở thành những miền quê “xanh – sạch – đẹp” và thân thiện./.

                                                                                                                                 Duy Huệ – Võ Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn