Long An huy động hơn 32.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đã đăng vào 03/10/2018 lúc 14:31

Hơn 32.000 tỷ đồng là tổng nguồn vốn Long An huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018.

Trong đó, 89% là vốn cho vay xây dựng nông thôn mới của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh với hơn 28.500 tỷ đồng; kế đến vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình với gần 860 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác khoảng 2.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình xây dựng nông thôn mới còn huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp với gần 640 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, tỉnh đã phân bổ về các huyện, thành, thị để các địa phương chủ động đầu tư hoàn thành những tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hỗ trợ sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; kế đến là đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng lên qua từng năm, hiện đạt khoảng 39 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,92%.

Tái cơ cấu ngành sản xuất ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn trong xây dựng NTM

Đến nay, toàn tỉnh có 67 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 40,3% tổng số xã toàn tỉnh. Đến năm 2020, Long An phấn đấu có 89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 53,6%. Riêng trong năm 2018, tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực hỗ trợ cho thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

Duy Huệ – Võ Huy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn