Long An: Ông Trương Văn Nọ, trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh.

Đã đăng vào 17/05/2019 lúc 16:01

Sáng nay, 17.5.2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 13 khoá 8 nhằm lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Tỉnh Long An khoá 8 tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt nam Tỉnh Long An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024, dự thảo đề án xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Tỉnh Long An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

Với chủ đề “Phát huy dân chủ, sự đồng thuận xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chung sức, chung lòng vì sự phát triển bền vững”, dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổng kết các mặt công tác nhiệm kỳ 2014-2019, bao gồm: công tác vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; phát động các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Các đại biểu về cơ bản đã thống nhất với dự thảo báo cáo, một số đại biểu đóng góp phần phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh khoá 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, dự thảo báo cáo cần cụ thể hoá hơn kết quả đạt được của các hội, đoàn thể thành viên, bổ sung một số nhiệm vụ trong công tác vận động, truyền thông, thông tin phù hợp với tình hình mới, đổi mới quan hệ công tác giữa Mặt trận với các cơ quan Đảng, nhà nước, triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khối dân vận xã, phường, thị trấn.

Hội nghị cũng đã góp ý dự thảo đề án nhân sự trình đại hội 9 nhiệm kỳ 2019-2024 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh. Theo dự thảo đề án, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An khoá 9 sẽ có 79 uỷ viên, trong đó người đứng đầu các tổ chức thành viên có 22 uỷ viên, Chủ tịch UBMTTQ huyện, thị xã, thành phố có 15 uỷ viên, các cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai cấp, dân tộc, tôn giáo gồm 32 uỷ viên và ban chuyên trách Uỷ ban MTTQ Tỉnh gồm 10 uỷ viên. Các đại biểu đã thống nhất về số lượng, tiêu chuẩn về nhân sự đảm bảo đúng theo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Uỷ ban MTTQ Tỉnh tiếp tục tiếp thu ý kiến của hội nghị, hoàn thiện các dự thảo báo cáo và đề án nhân sự. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị, thực hiện tốt các hoạt động hướng về đại hội và chuẩn bị công tác tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2019.

Đại hội khoá 9 nhiệm kỳ 2019-2024 của UBMTTQ Tỉnh diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ 10. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, phát triển, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Được mong rằng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy năng lực, uy tín, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác mặt trận, đoàn thể.

Ông Trương Văn Nọ, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh.

Về công tác nhân sự, hội nghị cũng đã biểu quyết với tỉ lệ 100% đại biểu đồng ý bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An và biểu quyết đồng ý ông Trương Văn Nọ, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh.

Hữu Minh – Xuân Quốc


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn