Long An sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý chăn nuôi gia cầm.

Đã đăng vào 03/07/2020 lúc 12:29

Sau 6 tháng triển khai thí điểm  trên 200 cơ sở chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An, sáng nay, 3-7-2020, Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đánh giá kết quả và bàn giao phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi gia cầm cho tỉnh Long An. Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An đã tiếp nhận dự án tin học này.

Nhằm từng bước xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu trong chăn nuôi gia cầm nói riêng, lĩnh vực chăn nuôi nói chung, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc FAO, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tích cực triển khai thực hiện thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho cơ sở chăn nuôi gia cầm bằng phần mềm tin học.

Dự án nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cập nhật thông tin của cơ sở chăn nuôi gắn với mã định danh, tạo tiền đề cho việc truy suất nguồn gốc sản phẩm; thiết lập mô hình chuỗi giá trị sản phẩm tư gia cầm. Dự án được kỳ vọng giúp hộ chăn nuôi quảng bá thông tin, kết nối với thị trường; cơ quan quản lý có công cụ để quản lý, điều hành chăn nuôi gia cầm. Sở đã giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y Tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ đầu mối của tỉnh, các huyện, thành phố tham gia triển khai các nội dung của dự án; tổ chức thống kê, rà soát, lựa chọn các xã, thị trấn và các cơ sở chăn nuôi gia cầm tham gia dự án; phối hợp chủ đầu tư và nhà tài trợ tổ chức cuộc họp lập kế hoạch, lớp tập huấn cho trên 100 lượt cán bộ tỉnh, huyện và 40 xã phường, thị trấn sử dụng phần mềm và cách thức vận hành. Nội dung tập huấn gồm: Lập kế hoạch xây dựng mã định danh và thí điểm quản lý cơ sở dữ liệu trang trại chăn nuôi gia cầm bằng phần mềm tin học; kỹ năng quản lý phần mềm cho cán bộ các sở, ngành hữu quan; tập huấn cho cán bộ xã, thị trấn về cách thức thu thập và cập nhật thông tin.

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, phổ biến và nhân rộng việc ứng dụng rộng rãi phần mềm khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu về chăn nuôi gia cầm cho cán bộ quản lý chăn nuôi, thú y, hội nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp, hộ chăn nuôi, tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước cũng như người chăn nuôi gia cầm truy cầm thông tin nhanh chóng, chính xác, chủ động cập nhật danh mục giống vật nuôi, danh mục vắc xin trên hệ thống phần mềm, tạo cơ sở để quản lý và thúc đẩy ngành chăn nuôi gia cầm của tỉnh hạn chế rủi ro và phát triển bền vững.

Hữu Minh – Hùng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn