Long An: Tiếp công dân hơn 32.000 cuộc trong 5 năm qua

Đã đăng vào 31/08/2019 lúc 9:26

Trong 5 năm (từ 2014 – 2018) các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên trên 32.000 cuộc với hơn 33.900 người và 89 đoàn đông người. Hầu hết các vụ việc qua tiếp công dân đã được giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết đúng quy định. Trường hợp có phát sinh vụ việc, người đứng đầu chỉ đạo phối hợp, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở để ổn định tình hình, hạn chế khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân

5 năm qua, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp trong tỉnh đã tiếp công dân hơn 6.800 cuộc, với hơn 8.000 người. Nội dung tiếp dân chủ yếu là khiếu nại về bồi thường, tái định cư tại các dự án, tố cáo sai phạm về hành chính. Hầu hết các vụ việc qua tiếp công dân được người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các cấp giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết đúng quy định.

Nhìn chung, đối với công tác tiếp công dân của các sở, ban, ngành, UBND các cấp, trong năm 2014, nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu là khiếu nại đơn giá bồi thường thấp, tái định cư chậm, đề nghị bổ sung các khoản hỗ trợ, tố cáo sai phạm về hành chính, còn từ năm 2015 – 2018, nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu là khiếu nại về bồi thường, tái định cư tại các dự án. Nhìn chung, các cấp, ngành thực hiện tốt công tác vận động, giải thích đối với công dân, cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ, hạn chế khiếu nại, bức xúc trong nhân dân./.

Thanh Thủy – Võ Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn