Long An tổng kết công tác hành chính 2011-2020

Đã đăng vào 30/06/2020 lúc 12:28

Sáng 30-6-2020, UBND Tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 và phương hướng giai đoạn 2021 – 2030. Ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh chủ trì và chỉ đạo.

Hội nghị tại phòng họp trực tuyến UBND Tỉnh Long An

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh, trong 10 năm qua, thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Tỉnh Long An đã ban hành và thực hiện Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính và thực hiện được 80% theo yêu cầu của tỉnh và Trung ương. Toàn tỉnh có 230 cán bộ, công chức, viên chức được phân công chuyên trách thực hiện đề án cải cách hành chính ở cả 3 cấp tỉnh, huyện thị, xã phường với kinh phí khoảng 3 tỉ đồng. Hàng năm, tỉnh thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân và chỉ số hài lòng tăng qua các năm. Đến năm 2019, chỉ số hài lòng của công dân về thủ tục hành chính đạt 86%. UBND Tỉnh thường xuyên kiểm tra các sở ngành, huyện thị nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ. Thái độ giao tiếp, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức chính quyền các cấp được cải tiến rõ rệt. 90% văn bản, tài liệu, công văn trao đổi giữ các sở ngành, địa phương được thực hiện dưới dạng tài liệu điên tử, 100% cán bộ, công chức, viên chưc nhà nước thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trao đổi, xử lý công việc hành chính, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử giao tiếp nội bộ và giao tiếp công dân. Tỉnh Long An cũng đạt chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và 3 đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp theo tiêu chí Trung ương quy định.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì hội nghị

Hội nghị cũng nêu ra những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị những biện pháp khắc phục như: công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một số địa phương còn chậm, thiếu sự kết hợp đồng bộ, hệ thống tin học, kỹ thuật thông tin đôi lúc còn chậm, chưa thông suốt, tài liệu đưa lên mạng dùng chung chưa kịp thời khiến cho việc triển khai chưa đồng bộ, kinh phí triển khai đề án cải cách hành chính còn thiếu hoặc giải ngân chậm, nguồn nhân lực chuyên trách công tác hành chính một số sở ngành, địa phương còn thiếu, chưa được đào tạo chuyên ngành về thủ tục hành chính công, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp, trình độ tin học, ngoại ngữ kém chưa đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An chỉ đạo tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo đề án Chính phủ điện tử cấp Trung ương và Chính quyền điện tử ở cấp địa phương, triển khai đồng bộ 100% dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4, liên thông dữ liệu tích hợp, số hoa tài liệu theo quy định cơ sở dữ liệu quốc gia, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thông tin, tăng dung lượng lưu trữ và tăng tốc độ đường truyền hệ thống máy tính nối mạng các cấp, các cơ quan nhà nước, hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung theo lộ trình số hoá dữ liệu chuẩn quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh Long An – Trần Văn Cần cũng chỉ đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên trách, chuyên nghiệp làm công tác thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế tuyển chọn, đào tạo, bố trí việc làm cho đội ngũ lao động trẻ, bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng chuyên ngành, đúng chức danh, đúng tiêu chuẩn về tuổi, trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ theo quy định bổ nhiệm cán bộ quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả cải cách hành chính, kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xử lý nghiêm mọi trường hợp tiêu cực, vi phạm quy định nhà nước về thủ tục hành chính.

Hữu Minh – Minh Hồng


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn