Long An: Triển khai chương trình của TU thực hiện NQTW 4, khóa XII và Kế hoạch của Ban TV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đã đăng vào 20/04/2017 lúc 21:32

 

Chiều nay, 20.4.2017, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai Chương trình của Tỉnh ủy thực hiện NQTW 4, khóa XII và Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 “Đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ tỉnh trong tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, đề cao vai trò, trách nhiệm thật sự tiên phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là mục tiêu đề ra trong chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Để thực hiện mục tiêu này, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chương trình gồm: tăng cường công tác chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình; tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, đại biểu được triển khai các nội dung trọng tâm: tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 và xây dựng kế hoạch cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; xác định nội dung trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017.

Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Rạnh yêu cầu, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể dựa trên chủ trương của trung ương và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2017, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, đồng thời tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

Thanh Thủy – Đức Cảnh


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn