Mộc Hóa: Ngân hàng chính sách sơ kết hoạt động

Đã đăng vào 19/10/2017 lúc 11:41

9 tháng đầu năm 2017 nguồn vốn cho vay toàn huyện Mộc Hóa là 157 tỷ 522 triệu đồng, đạt tỷ lệ 13,07%. Cơ cấu bao gồm: nguồn vốn trung ương là 151 tỷ 275 triệu đồng, chiến 96,03%; nguồn vốn địa phương là 6 tỷ 247 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 3,97% tổng nguồn vốn.

Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch ngân hàng chính sách được phân công tăng trưởng dư nợ là 13 tỷ 299 triệu đồng, bao gồm 5 tỷ 500 triệu đồng hộ mới thoát nghèo; 4 tỷ đồng nước sạch vệ sinh môi trường; sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 3 tỷ 124 triệu đồng; hộ nghèo 500 triệu và hộ nghèo về nhà ở 175 triệu đồng. Doanh số cho vay đạt 35 tỷ 017 triệu đồng, với 1.357 lượt khách hàng vay vốn bằng 86,79% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh số thu nợ đến nay đạt 24 tỷ 689 triệu đồng bằng 110,36% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 70,5% doanh số cho vay. Dư nợ ủy thác qua 4 hội đoàn thể đạt 144 tỷ 696 triệu đồng với 4.938 hộ vay và 110 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó hội nông dân quản lý 23 tổ với 1.005 hộ vay; Hội liên hiệp phụ nữ quản lí 42 tổ với 1.899 hộ vay. Đoàn thanh niên quản lí 22 tổ, với 1.012 hộ vay và Hội cựu chiến binh quản lí 23 tổ với 1.022 hộ vay.

Ngoài việc giải ngân hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng, tổ chức thu nợ và thu hồi vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, NHCS huyện còn triển khai tại điểm giao dịch xã chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, 100% điểm giao dịch xã được chuẩn hóa. Huyện đã tập trung các nguồn lực địa phương cho tín dụng thông qua vận động các nguồn tiền nhàn rỗi, gửi tiền thanh toán từ các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp, nguồn tiền gửi tiết kiệm để cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Từ đây đến cuối năm, huyện tiếp tục triển khai giải ngân nguồn vốn vay không để tồn đọng, lãng phí, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát, thu hồi nợ đến hạn, cho vay lưu vụ; nâng cao hiệu quả đối với hoạt động giao dịch tại xã, tổ chức giao dịch đúng quy trình và an tòan tài sản.

BÉ NGOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn