Mộc Hóa: Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đã đăng vào 18/09/2019 lúc 16:18

Ngày 18/09/2019, huyện Mộc Hóa hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Quang cảnh hội nghị

Trong 10 năm xây dựng, nền Quốc phòng toàn dân luôn phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với phát động phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang theo Nghị định 77 và Nghị định 133 của chính phủ, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc; liên tục mở ra các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, góp phần cho kinh tế xã hội huyện nhà phát triển tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa-Lâm Hòa Xứng đề nghị các cấp chính quyền, địa phương tập trung giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên giáo dục quán triệt đường lối, chủ trương quan điểm của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vì dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, mấu chốt là xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Dịp này, ban tổ chức đã trao giấy khen của UBND huyện cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

Thanh Nhãn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn