Qui họach, sắp xếp mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Đã đăng vào 05/03/2019 lúc 16:22

Sáng nay, 5.3.2019 Sở thông tin và truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước về “Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2021, định hướng đến năm 2030” .

Mục tiêu của Quy hoạch theo quyết định 1431 của Thủ tướng CP là hình thành mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; bố trí lại nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước; thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lập phát triển, nâng cao chất lượng và số lượng các sản phẩm, dịch vụ công. Đồng thời, tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập…

Phấn đấu đến năm 2021 có tối thiểu 10% đơn vị về chi thường xuyên, chi thường xuyên và chi đầu tư; đến năm 2025, phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ chi thường xuyên, chi thường xuyên và đầu tư; nhà nước chỉ đầu tư, bảo đảm cho một số báo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền; có hỗ trợ ngân sách (theo hình thức đặt hàng) đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn, khu vực

Theo nội dung quy hoạch, Long An có 1 cơ quan báo in, 1 cơ quan tạp chí in và 1 đài phát thanh và truyền hình (mỗi đài chỉ có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình). Giai đoạn từ nay đến 2021 ưu tiên giữ ổn định đối với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo chi thường xuyên. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin cơ sở đã thực hiện việc sắp xếp tinh gọn theo Đế án 02 của Tỉnh Uỷ, tiếp tục sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức. Riêng thông tin đối ngoại không thực hiện theo quy hoạch.

Để thực hiện, các đơn vị đã đưa ra các nhóm giải pháp như: quản lý nhà nước, tài chính, thể chế, nhân lực và giải pháp về tổ chức sao cho phù hợp với thực tiễn và tình hình của đơn vị nhưng phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng CP.

Quế Quyên – Đức Cảnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn