Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Đã đăng vào 25/10/2017 lúc 14:55

Sáng nay 25/10/2017, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đề nghị các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đưa phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày càng đi vào chiều sâu. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Đinh Ngọc Lâm cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương.

Đại biểu dự Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về: “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Tỉnh ủy xây dựng Chương trình số 38 ngày 17/10/2014 gắn với thực tiễn địa phương. 3 năm qua, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả bước đầu. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa có sự đổi mới. Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động văn hóa thể thao, góp phần xóa bỏ thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, biểu hiện phô trương, lãng phí, từng bước xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình, xây dựng con người phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm phát biểu chỉ đạo

Khẳng định ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm đề nghị các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt nội dung Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng và Chương trình số 38 của Tỉnh ủy. Song song đó, mỗi cấp, ngành, cán bộ đảng viên nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và địa phương./.

Thanh Thủy – Minh Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Lê Hồng Phước
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn