Tân Thạnh: Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Đã đăng vào 12/09/2019 lúc 16:42

Trong 02 ngày 12 và 13/9/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp cùng Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Tân Thạnh tổ chức 02 lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2019.

Lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Tân Thạnh

Tham gia lớp học có hơn 200 học viên là cán bộ, viên chức, đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn đã qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh trước đây. Mỗi lớp học được nhiên cứu 03 nội dung chuyên đề gồm: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng và an ninh trong tình hình mới.

Lớp học nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội bền vững./.

Duy Thanh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website Đài Phát Thanh và Truyền Hình Long An: Giấy phép số: 47/GP-TTĐT
do cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 11/05/2016.
Bản quyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Tổng biên tập: Ông Phạm Văn Dũng.
Địa chỉ: 125 QL1A, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT: 0272. 3826244 - Fax: 0272.3823225 - Email: ttdt@la34.com.vn